langol.pl » Komputer » Podstawy » operacje komputerowe w czasie rzeczywistym

Operacje komputerowe w czasie rzeczywistym po angielsku

operacje komputerowe w czasie rzeczywistym: real time computer operations Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "real":

czas rzeczywisty real time

Ze słowem "computer":

projektowanie wspomagane komputerowo computer aided design
CAD computer aided design
wspomagany komputerowo computer-aided
czytelny dla komputera computer-readable
możliwe do odczytania przez komputer computer-readable
komputer osobisty personal computer
laptop laptop computer
  Langol.pl