langol.pl » Biznes » Rozmowy » omówić punkt programu

Omówić punkt programu po angielsku

omówić punkt programu: cover a point on the agenda Szukaj w Google

"cover a point on the agenda" to także:

- zrealizować punkt programu

Inne:

Ze słowem "cover":

omówione podczas spotkania covered at the meeting

Ze słowem "point":

spotkanie appointment
wizyta appointment
kwestia formalna point of order
podnieść kwestię formalną raise a point of order
zwrócić uwagę point out
nie rozumieć sedna miss the point
nie dostrzegać istoty sprawy miss the point
istota point
sens point
przyjmować do wiadomości [czyjś] punkt widzenia take [somebody's] point

Ze słowem "agenda":

porządek obrad agenda
porządek dzienny agenda
w porządku obrad on the agenda
punkt programu item on the agenda
pozycja programu item on the agenda
przejść do następnego punktu programu move on to the next item on the agenda

Ze słowem "punkt":

punkt widzenia inclination
  Langol.pl