langol.pl » Biznes » Bankowość » okres lokaty

Okres lokaty po angielsku

okres lokaty: term of deposit Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "term":

wkład terminowy term deposit
lokata terminowa term deposit
lokata terminowa time deposit
pożyczka krótkoterminowa short-term loan
dług krótkoterminowy short-term debt
weksel krótkoterminowy short-term bill
zobowiązania długoterminowe long-term liabilities

Ze słowem "deposit":

rachunek depozytowy deposit account
lokata bankowa deposit account
wkład deposit
lokata deposit
depozyt bankowy deposit
wpłacać deposit
dowód wpłaty deposit slip
wrzutnia night depository
certyfikat depozytowy certificate of deposit
kwit depozytowy certificate of deposit
depozyt na żądanie sight deposit
depozyt bankowy bank deposit
lokata bankowa bank deposit
wkład oszczędnościowy savings deposit
deponent depositor
kwit depozytowy deposit warrant
certyfikat depozytowy deposit certificate
książeczka depozytowa deposit book
lokata bankowa deposit
wkład na rachunek bieżący current account deposit
  Langol.pl