langol.pl » Biznes » Handel » okres dostawy

Okres dostawy po angielsku

okres dostawy: delivery period Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "delivery":

koszty dostawy delivery costs
koszty wysyłki delivery costs
dostawa delivery
warunki dostawy terms of delivery
termin dostawy delivery date
data dostawy delivery date
dostawa natychmiastowa immediate delivery
opóźniona dostawa delayed delivery
dowód dostawy delivery note
umowa dostawy delivery contract
miejsce odbioru point of delivery
płatność za pobraniem cash on delivery
płatność przy odbiorze cash on delivery
gotówką przed dostawą cash before delivery
płatne gotówką przy odbiorze cash on delivery
zapłata przy dostawie cash on delivery
zapłata przy dostawie collect on delivery
zwłoka w dostawie delay in delivery
dostawa opóźniona delayed delivery
dostarczać delivery
koszty dostawy delivery charges
polecenie dostawy delivery order
zlecenie wydania delivery order
dostarczać make a delivery
termin dostawy time of delivery

Ze słowem "period":

okres płatności period of payment
w ciągu [x] dni within a period of [x] days
okres sprzedaży sales period

Ze słowem "dostawy":

za gotówkę i bez dostawy cash-and-carry
umowa dostawy supply contract
  Langol.pl