langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » oficjalna stopa dyskontowa

Oficjalna stopa dyskontowa po angielsku

oficjalna stopa dyskontowa: official discount rate Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "official":

oficjalna ceduła giełdy papierwów wartościowych official Stock Exchange list

Ze słowem "discount":

dyskonto discount
obniżka discount
strata kursowa discount
sprzedawać z dyskontem sell at a discount
bank dyskontowy discount house
sprzedać z rabatem sell at a discount
sprzedać [coś] z dużym upustem sell [sth] at a substantial discount

Ze słowem "rate":

podnieść stopy procentowe raise interest rates
instrumenty korporacyjne corporate instruments
stopa zwrotu rate of return
kurs sprzedaży selling rate
stopa procentowa obligacji coupon rate
pierwszorzędne udziały first rate shares
emisja papierów o zmiennym oprocentowaniu floating rate issue

Ze słowem "stopa":

stopa dywidendy dividend yield
stopa procentowa obligacji coupon yield
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji redemption yield
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji yield to maturity
stopa dochodowości akcji dividend yield
  Langol.pl