langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » oferowana cena kupna

Oferowana cena kupna po angielsku

oferowana cena kupna: bid price Szukaj w Google

"bid price" to także:

- kurs zakupu

Inne:

Ze słowem "bid":

kurs kupna bid
cena oferowana bid
oferta przejęcia takeover bid
złożyć ofertę przejęcia [Firmy] launch a takeover bid for [Firm]
powstrzymać wrogie przejęcie stop a takover bid

Ze słowem "price":

cena zamknięcia closing price
cena wyższa niż nominalna premium price
cena oferowana quoted price
cena emisyjna issuing price
kurs emisyjny issuing price
cena gwałtownie wzrosła z powodu [jakiegoś wydarzenia] price soared on [some event]
strata spowodowana wahaniami ceny loss from price fluctuations
sprzedawać [coś] po cenie loco sell [sth] at a spot price
cena bieżąca spot price
cena [czegoś] price for [sth]
oferowana cena sprzedaży offer price
średnia cena rynkowa mid-market price

Ze słowem "cena":

cena nominalna face value

Ze słowem "kupna":

opcja kupna call option
rozpiętość cen kupna i sprzedaży spread
  Langol.pl