langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » odszkodowanie za szkody

Odszkodowanie za szkody po angielsku

odszkodowanie za szkody: compensation for damages Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "compensation":

odszkodowanie compensation
nie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej za [jakieś szkody] not assume payment of compensation for [some damages]
odszkodowanie compensation
rekompensata compensation

Ze słowem "damages":

roszczenie odszkodowawcze claim for damages
przyznać [komuś] odszkodowanie award damages to [sb]
ubezpieczenie od uszkodzenia insurance against damages
wynagrodzenie za szkody recovery of damages
szacunek szkód estimate of damages

Ze słowem "odszkodowanie":

wypłacić [komuś] odszkodowanie compensate [sb]
wypłacać odszkodowanie za [jakieś straty] indemnify for [some losses]
odszkodowanie awaryjne average
wypłacać odszkodowanie indemnify

Ze słowem "szkody":

ubezpieczenie pokrywa [jakieś szkody] insurance covers [some losses]
szkody na skutek [czegoś] losses due to [sth]
szkody na skutek pożaru losses due to fire
szkody powodziowe water damage
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt product liability
  Langol.pl