langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » odsetki do zapłacenia

Odsetki do zapłacenia po angielsku

odsetki do zapłacenia: interest payable Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "interest":

pożyczka o stałej stopie procentowej fixed interest loan
z załączonym kuponem odsetkowym with interest coupon attached
odsetki należne interest receivable
bieżąca stopa procentowa current interest rate
dochód przed odliczeniem odsetek i podatków earnings before deducting interest and taxes
zysk operacyjny earnings before deducting interest and taxes
EBIT earnings before deducting interest and taxes

Ze słowem "payable":

zwrotny na żądanie repayable on demand
podlegający zwrotowi na żądanie repayable on demand
  Langol.pl