langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt po angielsku

odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt: product liability Szukaj w Google

Inne:

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej public liability insurance

Ze słowem "liability":

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej liability insurance
odpowiedzialność cywilna armatora shipowner's liability
odpowiedzialność cywilna public liability
odpowiedzialność pracodawcy employer's liability

Ze słowem "szkody":

ubezpieczenie pokrywa [jakieś szkody] insurance covers [some losses]
szkody na skutek [czegoś] losses due to [sth]
szkody na skutek pożaru losses due to fire
nie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej za [jakieś szkody] not assume payment of compensation for [some damages]
szkody powodziowe water damage
odszkodowanie za szkody compensation for damages
wynagrodzenie za szkody recovery of damages
  Langol.pl