langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » odpowiedzialność za [coś]

Odpowiedzialność za [coś] po angielsku

odpowiedzialność za [coś]: liability for [sth] Szukaj w Google

Inne:

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
  Langol.pl