langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna po angielsku

odpowiedzialność cywilna: public liability Szukaj w Google

Inne:

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej public liability insurance
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej liability insurance

Ze słowem "liability":

odpowiedzialność cywilna armatora shipowner's liability
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt product liability
odpowiedzialność pracodawcy employer's liability
  Langol.pl