langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » odpowiadać [przed kimś]

Odpowiadać [przed kimś] po angielsku

odpowiadać [przed kimś]: be responsible to [sb] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "responsible":

być odpowiedzialnym za [coś] be responsible for [sth]
odpowiadać za [coś] be responsible for [sth]

Ze słowem "przed":

przedstawiciel załogi z ramienia związków shop steward
uznanie za jedynego przedstawiciela sole recognition
przedstawić [coś] [komuś] state [sth] to [sb]
wskaźnik bezrobocia w [poprzednim roku] unemployment figures for [last year]
  Langol.pl