langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » odnotowano następujące braki ..

Odnotowano następujące braki .. po angielsku

odnotowano następujące braki ..: the following deficiency was noted: .. Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "following":

w rezultacie [czegoś] following [sth]
po [czymś] following [sth]
następujący following
nie mogę [czegoś zrobić] z następujących przyczyn [..] I can't [do sth] for the following reasons [..]
  Langol.pl