langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » odnoszący się do [czegoś]

Odnoszący się do [czegoś] po angielsku

odnoszący się do [czegoś]: regarding [sth] Szukaj w Google

"regarding [sth]" to także:

- odnośnie [czegoś]

Inne:

Ze słowem "regarding":

W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]
w razie uwag dotyczących [czegoś] should you have any comments regarding [sth]
  Langol.pl