langol.pl » Biznes » Handel » odliczyć koszty bankowe

Odliczyć koszty bankowe po angielsku

odliczyć koszty bankowe: deduct bank charges Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "bank":

referencje bankowe banker's reference
opinia bankowa banker's reference

Ze słowem "charges":

opłaty charges
koszty przewozu freight charges
koszty dostawy delivery charges

Ze słowem "koszty":

koszty bieżące running expenses
pokryć koszty cover costs
koszty stałe overheads
koszty dostawy delivery costs
koszty wysyłki delivery costs
przerzucać koszty na klienta pass costs on to the customer
koszty sprzedaży cost of sales
zwracać [komuś] koszty [czegoś] reimburse [sb] for [sth]
pokrywać [komuś] koszty [czegoś] reimburse [sb] for [sth]
cena uwzględniająca wszystkie koszty all-in price
koszty zbytu selling expenses
cena obejmująca wszystkie koszty full price
koszty sprzedaży costs of sales
koszty zbytu costs of sales
koszty magazynowania warehousing costs
  Langol.pl