langol.pl » Ogólne » Ogólne » odkładać [zrobienie czegoś] do ostatniej minuty

Odkładać [zrobienie czegoś] do ostatniej minuty po angielsku

odkładać [zrobienie czegoś] do ostatniej minuty: put off [doing sth] until the last minute Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "put":

czynnik produkcji input
nakład środków input
nakład sił input
produkcja output
obarczyć [kogoś] winą za [coś] put the blame for [sth] on [sb]
stawiać opór put up resistance
przedstawić put forward
rosnąca sława growing reputation
coraz lepsza reputacja growing reputation
obwiniać [kogoś, coś] put blame on [sb, sth]
obwiniać [kogoś, coś] put blame on [sb, sth]
wystawić [coś] na sprzedaż put [sth] up for sale
zszargać reputację tarnish reputation
ustawione działanie put-up job
zaszufladkować [kogoś] put [sb] in a pigeonhole
znać [kogoś] dzięki jego reputacji know [sb] by reputation
wzmocnić [czyjąś] reputację enhance [sb's] reputation
przedstawić propozycję put forward a proposal

Ze słowem "off":

naśmiewać się z kogoś scoff at [sb]
naigrywać się z kogoś scoff at [sb]
rozpoczęcie meczu kickoff
urzędnicy officials
oficjele officials
startować take off
nieoficjalnie unofficially
coś za coś trade-off
niemarkowy off-brand
niemarkowy środek do prania off-brand laundry detergent
zrównoważyć ryzyko offset risk
kompromis trade-off
kompromis pomiędzy [czymś] i [czymś] trade-off between [sth] and [sth]
zmierzyć [coś] krokami pace [sth] off/out

Ze słowem "doing":

być w stanie [coś] zrobić be capable of doing [sth]
delikatnie przkonać [kogoś] do [zrobienia czegoś] coax [sb] into [doing sth]
zwieść [kogoś] żeby [coś zrobił] con [sb] into [doing sth]
wyrobić sobie nawyk [robienia czegoś] get into the habit of [doing sth]
wpaść w pułapkę [robienia czegoś] fall into the trap of [doing sth]
pokonać [jakiś problem] poprzez [zrobienie czegoś] overcome [some problem] by [doing sth]
mając za sobą [zrobienie czegoś], mogę zacząć [robić coś innego] having [done sth], I am in position to start [doing sth else]
ciągle odkładać [zrobienie czegoś] procrastinate [doing sth]
mieć trudność ze [zrobieniem czegoś] have difficulty in [doing sth]
zablokować [kogoś] w [zrobieniu czegoś] stymie [sb] from [doing sth]
mieć przyjemność w [zrobieniu czegoś] have pleasure in [doing sth]

Ze słowem "zrobienie":

wymusić na kimś zrobienie czegoś compel [sb] to do [sth]
zabiegać u [kogoś] o zrobienie [czegoś] canvass [sb] to do [sth]
możliwym do wykonania jest [zrobienie czegoś] it is feasible to [do sth]
  Langol.pl