langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » oddalić powództwo z powodu braku dowodów

Oddalić powództwo z powodu braku dowodów po angielsku

oddalić powództwo z powodu braku dowodów: reject a suit on grounds of insufficient evidence Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "suit":

proces sądowy lawsuit
sprawa sądowa lawsuit
wnieść sprawę do sądu file a lawsuit
sprawa sądowa o [coś] lawsuit for [sth]
sprawa sądowa o naruszenie warunków umowy lawsuit for breach of contract
powództwo suit
pozew suit

Ze słowem "grounds":

powód grounds
podstawa grounds
przyczyna grounds

Ze słowem "evidence":

przedstawienie dowodu w sądzie presentation of evidence in court
wystarczający dowód admissible evidence
niezbity dowód unassailable evidence
  Langol.pl