langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » odcinać kupony odsetkowe od obligacji

Odcinać kupony odsetkowe od obligacji po angielsku

odcinać kupony odsetkowe od obligacji: cut the interest coupons off bonds Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "interest":

podnieść stopy procentowe raise interest rates
udział większościowy controlling interest
udział kontrolny controlling interest
zyski z oprocentowania tej obligacji wynoszą [X%] interest yield on the bond is [X%]
po opodatkowaniu i potrąceniu odsetek after tax and interest

Ze słowem "off":

kontroferta counter-offer
oferowana cena sprzedaży offer price
IPO initial public offering
nowa emisja papierów na rynku pierwotnym primary offering of a new issue
oficjalna ceduła giełdy papierwów wartościowych official Stock Exchange list
oficjalna stopa dyskontowa official discount rate

Ze słowem "bonds":

obligacje długoterminowe long-dated bonds
wykupić obligacje na żądanie redeem bonds at call
obligacje miejskie muni bonds
obligacje municypalne muni bonds
obligacje miejskie municipal bonds

Ze słowem "obligacji":

termin płatności (obligacji) maturity
prospekt emisyjny obligacji bond indenture
stopa procentowa obligacji coupon yield
stopa procentowa obligacji coupon rate
termin wykupu obligacji bond's date of maturity
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji redemption yield
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji yield to maturity
  Langol.pl