langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » oczekiwać na [czyjąś] szybką odpowiedź

Oczekiwać na [czyjąś] szybką odpowiedź po angielsku

oczekiwać na [czyjąś] szybką odpowiedź: await [sb's] prompt reply Szukaj w Google

Inne:

do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od [kogoś] so far I have received no reply from [sb]
szybka odpowiedź prompt reply
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
oddać [komuś] do dyspozycji place at [sb's] disposal
[coś] spełnia [czyjeś] wymagania [sth] meets [sb's] requirements

Ze słowem "await":

oczekiwać await
czekać na dalsze instrukcje await further instruction

Ze słowem "sb's":

spełniać [czyjeś] oczekiwania come up to [sb's] expectations
zwrócić [komuś] place at [sb's] disposal
zgadzać się na [czyjąś] propozycję agree with [sb's] proposal
oczekiwać [czyjejś] zgody look forward to [sb's] consent
przyjąć czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
zaakceptować czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
nie móc spełnić [czyjejś] prośby be unable to meet [sb's] request
doceniać [czyjąś] pomoc appreciate [sb's] help
zwrócić czyjąś uwagę na [coś] bring to [sb's] notice that [sth]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
podczas [czyjejś] nieobecności during [sb's] absence

Ze słowem "prompt":

terminowa dostawa prompt delivery

Ze słowem "reply":

odpowiadać reply
odpowiadać na [jakiś list] reply to [some letter]
  Langol.pl