langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » oczekiwać na [coś] z niecierpliwością

Oczekiwać na [coś] z niecierpliwością po angielsku

oczekiwać na [coś] z niecierpliwością: looking forward to [sth] Szukaj w Google

Inne:

oczekiwać na [coś] look forward to [sth]

Ze słowem "looking":

w chwili obecnej szukamy [kogoś] at the present time we are looking for [sb]

Ze słowem "forward":

przesyłać dalej forward
oczekiwać [czyjejś] zgody look forward to [sb's] consent
kierujemy do Państwa [coś] we are forwarding you [sth]
  Langol.pl