langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » oczekiwać na [coś]

Oczekiwać na [coś] po angielsku

oczekiwać na [coś]: look forward to [sth] Szukaj w Google

Inne:

oczekiwać na [coś] z niecierpliwością looking forward to [sth]

Ze słowem "look":

oczekiwać [czyjejś] zgody look forward to [sb's] consent
w chwili obecnej szukamy [kogoś] at the present time we are looking for [sb]

Ze słowem "forward":

przesyłać dalej forward
kierujemy do Państwa [coś] we are forwarding you [sth]
  Langol.pl