langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » ocena ryzyka

Ocena ryzyka po angielsku

ocena ryzyka: risk evaluation Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "risk":

ryzyko risk
ubezpieczenie obejmuje kilka ryzyk w ramach jednej polisy insurance covers several risks under one policy
ponosić ryzyko [czegoś] bear a risk of [sth]
określić ryzyko fix a risk
ryzyko nieuzyskania płatności risk of non-payment
ryzyka wojny war risks
podział ryzyka risk spreading
ubezpieczać od wszelkiego ryzyka insure against all risks
ponosić wszelkie ryzyko bear all risks
polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk all-risks policy
wyłącznie ryzyko ogniowe fire risk only
pokryć wszelkie ryzyko cover all risks

Ze słowem "ryzyka":

polisa ubezpieczenia pierwszego ryzyka first-loss policy
  Langol.pl