langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » ocena kampanii reklamowej

Ocena kampanii reklamowej po angielsku

ocena kampanii reklamowej: campaign evaluation Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "campaign":

kampania campaign
wyniki kampanii reklamowej campaign turnover
kampania reklamowa advertising campaign
wzmocnienie kampanii strengthening of the campaign
kampania wspomagająca support campaign
kampania wiązana tied-in campaign
kampania firmowa corporate campaign

Ze słowem "evaluation":

ocena rynku market evaluation
ciągła ewaluacja [czegoś] continuous evaluation of [sth]

Ze słowem "reklamowej":

projektant grafiki reklamowej visualizer
podatek od działalności reklamowej tax on advertising
  Langol.pl