langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » obszar z bezrobociem strukturalnym

Obszar z bezrobociem strukturalnym po angielsku

obszar z bezrobociem strukturalnym: depressed area Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "area":

słabo rozwinięte regiony underdeveloped areas
obszar wsparcia assisted area
rejon dotknięty klęską głodu area stricken by famine
strefa wolnego handlu free trade area
  Langol.pl