langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » obstawać przy [czymś]

Obstawać przy [czymś] po angielsku

obstawać przy [czymś]: insist on [sth] Szukaj w Google

"insist on [sth]" to także:

- nalegać na [coś]

Inne:

Ze słowem "przy":

przypadkiem inadvertently
przyjmować accept
wyświadczyć [komuś] przysługę accommodate [sb]
przyspieszyć [coś] rush [sth]
przyznawać allow
przybijać pieczątkę stamp
zaczekać przy telefonie hold on
mikrofon przy słuchawce mouthpiece
przywoływać [kogoś] page [sb]
przywoływacz radiopager
rozmowa z przywołaniem personal call
rozmowa z przywołaniem person-to-person call
mamy przyjemność poinformować Państwa, że [coś] we have pleasure in informing you that [sth]
z przykrością musimy przypomnieć Państwu, że [coś] we are sorry to remind you that [sth]
z przykrością informujemy, że [coś] we regret to inform you that [sth]
proszę przyjąć do wiadomości, że [coś] be advised please that [sth]
prosimy przyjąć nasze przeprosiny za [coś] please accept our apologies for [sth]
jest nam bardzo przykro, że [coś] we are very sorry that [sth]
jest nam bardzo przykro ale nie możemy [czegoś zrobić] we are very sorry but we cannot [do sth]
przyjąć czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
nie mogę [czegoś zrobić] z następujących przyczyn [..] I can't [do sth] for the following reasons [..]
przyjacielskie stosunki pomiędzy [kimś] i [kimś] friendly relations between [sb] and [sb]
mieć przyjemność prowadzenia z [kimś] interesów have the pleasure of doing business with [sb]
w najbliższej przyszłości in the nearest future
[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś] [some] conditions are not acceptable to [sb]
proszę przysłać mi [coś] please send me [sth]
z przyjemnością przesyłamy do Państwa [coś] we are pleased to send you [sth]
o ile sobie przypominam as far as I recall
proszę przyjąć do wiadomości, że [coś] please be advised that [sth]
przygotować próbny bilans prepare trial balance
w zależności od przypadku as the case may be
z przykrością informujemy we are sorry to inform you
dziękuję za przybycie thank you for coming
pracowite przygotowania na [coś] elaborate preparations for [sth]
przydomek nickname
  Langol.pl