langol.pl » Biznes » Handel » obsługa przy ladzie

Obsługa przy ladzie po angielsku

obsługa przy ladzie: counter service Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "counter":

lada counter
stoisko counter
handel kompensacyjny countertrade

Ze słowem "service":

dystrybucja towarów i usług distribution of goods and services
samoobsługowy supermarket self-service supermarket
samoobsługowy self-service
samoobsługa self-service
doskonała obsługa top-notch service
dział obsługi klientów customer service department
usługi pośrednictwa brokerage services

Ze słowem "przy":

kasa przy wyjściu ze sklepu check-out at the store exit
przychody receipts
cło przywozowe import duty
zgłoszenie przybycia statku ship's report
delegacja handlowa przyjeżdżająca inward trade mission
delegacja handlowa przyjeżdżająca foreign trade delegation
przytaczać quote
przyznawać grant
przyznać allow
przyjmować do wiadomości acknowledge
przyjęcie [czegoś] do wiadomości acknowledgement of [sth]
przy odbiorze on receipt
przygotować zamówiony towar make up an order
przystąpić do realizacji [czegoś] put [sth] in hand
przyjść po [coś] call for [sth]
przyspieszyć put forward
płatność gotówką przy zamówieniu cash with order
płatność przy odbiorze cash on delivery
płatność przy odbiorze COD
rabat przy płatności gotówką cash discount
przypominać remind
nie do przyjęcia unacceptable
przysłać [komuś] niekompletną dostawę shortship [sb]
przywóz export
przywóz exportation
płatne gotówką przy odbiorze cash on delivery
zapłata przy dostawie cash on delivery
płatne gotówką przy zamówieniu cash with order
zapłata przy dostawie collect on delivery
przywóz import
pozwolenie przywozu imort license
przywóz importation
odmówić przyjęcia zamówienia refuse an order
przywóz czasowy temporary import
  Langol.pl