langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » obligacja zamienna

Obligacja zamienna po angielsku

obligacja zamienna: convertible bond Szukaj w Google
a także:
- debenture

Inne:

Ze słowem "bond":

obligacja śmieciowa junk bond
obligacja z wysokim ryzykiem junk bond
obligacja bond
obligacja na okaziciela bearer bond
obligacja skarbowa Treasury bond
obligacja skarbu państwa Treasury bond
euroobligacja Eurobond
obligacje długoterminowe long-dated bonds
obligacja państwowa government bond
wykupić obligacje na żądanie redeem bonds at call
obligacja o kuponie zerowym zero-coupon bond
obligacja zerokuponowa zero-coupon bond
obligacja o kuponie zerowym zero bond
obligacja zerokuponowa zero bond
prospekt emisyjny obligacji bond indenture
odcinać kupony odsetkowe od obligacji cut the interest coupons off bonds
kupić obligację po cenie nominalnej buy a bond at par
zyski z oprocentowania tej obligacji wynoszą [X%] interest yield on the bond is [X%]
termin wykupu obligacji bond's date of maturity
obligacje miejskie muni bonds
obligacje municypalne muni bonds
obligacje miejskie municipal bonds

Ze słowem "obligacja":

obligacja stock

Ze słowem "zamienna":

transakcja zamienna switching
  Langol.pl