langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » obligacja na okaziciela

Obligacja na okaziciela po angielsku

obligacja na okaziciela: bearer bond Szukaj w Google

Inne:

termin wykupu obligacji bond's date of maturity

Ze słowem "bearer":

weksle na okaziciela bearer bill
akcja na okaziciela bearer share

Ze słowem "bond":

obligacja śmieciowa junk bond
obligacja z wysokim ryzykiem junk bond
obligacja bond
obligacja skarbowa Treasury bond
obligacja skarbu państwa Treasury bond
euroobligacja Eurobond
obligacje długoterminowe long-dated bonds
obligacja państwowa government bond
obligacja zamienna convertible bond
wykupić obligacje na żądanie redeem bonds at call
obligacja o kuponie zerowym zero-coupon bond
obligacja zerokuponowa zero-coupon bond
obligacja o kuponie zerowym zero bond
obligacja zerokuponowa zero bond
prospekt emisyjny obligacji bond indenture
odcinać kupony odsetkowe od obligacji cut the interest coupons off bonds
kupić obligację po cenie nominalnej buy a bond at par
zyski z oprocentowania tej obligacji wynoszą [X%] interest yield on the bond is [X%]
obligacje miejskie muni bonds
obligacje municypalne muni bonds
obligacje miejskie municipal bonds

Ze słowem "obligacja":

obligacja stock
  Langol.pl