langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » obie strony powinny coś wnieść do [czegoś]

Obie strony powinny coś wnieść do [czegoś] po angielsku

obie strony powinny coś wnieść do [czegoś]: both sides should contribute to [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "both":

obie strony powinny odnieść korzyść both sides should benefit

Ze słowem "should":

będziemy bardzo wdzięczni jeśli mogliby Państwo [coś zrobić] we should be very grateful if you would [do sth]
w razie uwag dotyczących [czegoś] should you have any comments regarding [sth]

Ze słowem "obie":

uświadamiać sobie appreciate
zmuszony do [zrobienia czegoś] compelled to [do sth]
życzyć sobie require
uważać za konieczne [zrobienie czegoś] consider it necessary to [do sth]
znaczne trudności w [zrobieniu czegoś] considerable difficulties [doing sth]
zapobiec [czemuś] preclude [sth]
przeprosiny za opóźnienie w [zrobieniu czegoś] apologies for delay in [doing sth]
cenić sobie [kogoś] jako [kogoś] value [sb] as [sb]
będziemy zobowiązani za [zrobienie czegoś] we shall be very grateful if you could [do sth]
o ile sobie przypominam as far as I recall
prosimy Państwa o [zrobienie czegoś] you are requested to [do sth]
niepowodzenie w [robieniu czegoś] failure in [doing sth]
mieć problemy z [robieniem czegoś] have trouble [doing sth]

Ze słowem "strony":

z drugiej strony, [coś] on the other hand [sth]
z drugiej strony [sth] on the other hand [sth]
  Langol.pl