langol.pl » Biznes » Bankowość » obciążać [czymś] konto

Obciążać [czymś] konto po angielsku

obciążać [czymś] konto: debit [sth] to an account Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "debit":

debet debit
saldo debetowe debit
polecenie zapłaty direct debit
zlecenie stałe direct debit
saldo ujemne debit balance

Ze słowem "account":

konto bankowe account
rachunek bankowy account
posiadacz konta account holder
właściciel rachunku bankowego account holder
rachunek depozytowy deposit account
lokata bankowa deposit account
konto oszczędnościowe savings account
rachunek oszczędnościowy savings account
rachunek bieżący current account
konto bieżące current account
rachunek wspólny joint account
konto wspólne joint account
uzyskać dostęp do konta gain access to an account
wyciąg z konta statement of account
zestawienie operacji na rachunku statement of account
rachunek bieżący checking account
dopisywać [coś] do konta credit [sth] to an account
rachunek kredytowy loan account
konto kredytowe loan account
zablokować rachunek stop an account
rachunek bieżący checking account
obciążać rachunek charge an account
wkład na rachunek bieżący current account deposit

Ze słowem "konto":

bank dyskontowy discount house
minimalna stopa dyskontowa minimum lending rate
stopa dyskontowa discount rate
redyskontować rediscount
stopa dyskontowa weksli bill rate
  Langol.pl