langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » o wartości parytetowej [X]

O wartości parytetowej [X] po angielsku

o wartości parytetowej [X]: at a par value of [X] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "par":

nieznana trzecia strona unknown third party
akcja częściowo opłacona partly paid share
al pari at par
po cenie nominalnej at par
kupić obligację po cenie nominalnej buy a bond at par
sprzedać powyżej ceny nominalnej sell above par
poniżej ceny nominalnej below par

Ze słowem "value":

cena nominalna face value
wartość nominalna face value
wartość aktywów netto net asset value
  Langol.pl