langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » nowe podejście do [czegoś]

Nowe podejście do [czegoś] po angielsku

nowe podejście do [czegoś]: new approach to [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "new":

zasugerować nowe podejście do [czegoś] suggest a new approach to [sth]
wprowadzanie nowych norm pracy introducing new work patterns

Ze słowem "approach":

proponowane rozwiązanie suggested approach
  Langol.pl