langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » nowa emisja papierów na rynku pierwotnym

Nowa emisja papierów na rynku pierwotnym po angielsku

nowa emisja papierów na rynku pierwotnym: primary offering of a new issue Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "offering":

IPO initial public offering

Ze słowem "new":

spaść do najniższego poziomu slip to a new low

Ze słowem "issue":

emitowany kapitał akcyjny issued share capital
emisja z prawem poboru rights issue
emisja z prospektem emisyjnym issue by prospectus
emisja w drodze submisji issue by tender
emisja gratisowa scrip issue
akcje gratisowe scrip issue
emisja gratisowa capitalization issue
akcje gratisowe capitalization issue
prospekt emisyjny issue prospectus
emisja gratisowa scrip issue
emisja kapitalizacyjna bonus issue
emisja premiowa bonus issue
emisja papierów o zmiennym oprocentowaniu floating rate issue
emisja akcji share issue

Ze słowem "nowa":

makler licencjonowany licensed stockbroker
akcja terminowa term share
obligacja zerokuponowa zero-coupon bond
obligacja zerokuponowa zero bond
pożyczka krótkoterminowa call money
trasakcja terminowa futures contract
funkcjonować perform
funkcjonować gorzej perform worse
założenie o dalszym funkcjonowaniu spółki going concern basis

Ze słowem "rynku":

zwyżka kursów na rynku bull market
tendencja zniżkowa rynku bear market
wycofać się z rynku pull out of the market
śledzić sytuację na rynku follow the market
  Langol.pl