langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » nowa emisja

Nowa emisja po angielsku

nowa emisja: new issue Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "issue":

emisja praw poboru rights issue
emitent issuer

Ze słowem "nowa":

pożyczka terminowa term loan
pożyczka terminowa fixed-period loan
opanować overcome
eliminować ryzyko eliminate risks
wskaźnik spłaty zobowiązań przeterminowanych cure rate
  Langol.pl