langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » notować kurs

Notować kurs po angielsku

notować kurs: quote Szukaj w Google

"quote" to także:

- podawać cenę
- cytować
- przytaczać

Inne:

Ze słowem "quote":

cena oferowana quoted price
firma nie notowana na giełdzie unquoted company

Ze słowem "kurs":

kurs kupna bid
zakup po wysokim kursie bear squeeze
najniższy kurs zamknięcia bear closing
po kursie rynkowym at market
kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
zwyżka kursów na rynku bull market
indeks kursów akcji share index
osoba przewidująca kursy na podstawie historii chartist
kurs emisyjny issuing price
strata kursowa discount
kurs zakupu bid price
kurs sprzedaży selling rate
po najlepszym kursie at best
  Langol.pl