langol.pl » Biznes » Rachunkowość » nota uznaniowa

Nota uznaniowa po angielsku

nota uznaniowa: credit note Szukaj w Google

"credit note" to także:

- nota kredytowa

Inne:

nota debetowa debit note

Ze słowem "credit":

kredyt handlowy trade credit
kredyt kupiecki trade credit
debet i kredyt debit and credit
kredyty niespłacone outstanding credits
strona kredytowa credit side
strata na udzielonych kredytach loss on credits

Ze słowem "note":

zobowiązania wekslowe notes payable
rachunek zobowiązań wekslowych notes payable account
noty objaśniające notes to the accounts
  Langol.pl