langol.pl » Biznes » Handel » nota kredytowa

Nota kredytowa po angielsku

nota kredytowa: credit note Szukaj w Google

"credit note" to także:

- nota uznaniowa

Inne:

nota debetowa debit note

Ze słowem "credit":

sklepowa karta kredytowa in-store credit card
ryzyko kredytowe credit risks
zapytanie o zdolność kredytową credit enquiry
zapytanie o zdolność kredytową credit inquiry
status kredytowy credit status
stan zadłużenia credit status
wypłacalność credit standing
zdolność kredytowa credit standing
wypłacalny creditworthy
wiarygodny kredytowo creditworthy
zdolność kredytowa creditworthiness
mieć zdolność kredytową be safe for credit
kupować na kredyt buy on credit
[jakiś produkt] jest dostępny na kredyt [some product] is available on credit

Ze słowem "note":

kwit załadowczy shipping note
nota frachtowa freight note
rachunek należności frachtowych freight note
dowód dostawy delivery note
  Langol.pl