langol.pl » Biznes » Produkt » normalne zużycie

Normalne zużycie po angielsku

normalne zużycie: fair wear and tear Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "fair":

średnia jakość fair average quality

Ze słowem "wear":

obuwie footwear
zużycie wear and tear
wytrzymały hard-wearing

Ze słowem "and":

marka brand
znak firmowy brand name
znak towarowy brand name
słodycze candy (US)
gatunek brand
rodzaj brand
gatunek sera brand of cheese
nadążać za popytem keep pace with demand
na odpowiednim poziome up to standard
być na odpowiednim poziomie be up to standard
standardowy element standard feature
przekazać plik produkcyjny do zespołu produkcyjnego handover production file to production team
ze wszystkimi wymaganymi informacjami i próbkami with all required information and samples
  Langol.pl