langol.pl » Biznes » Bankowość » niższe oprocentowanie kredytu na zachętę

Niższe oprocentowanie kredytu na zachętę po angielsku

niższe oprocentowanie kredytu na zachętę: teaser rate Szukaj w Google

Inne:

oprocentowanie kredytu lending rate

Ze słowem "rate":

oprocentowanie pożyczki lending rate
bazowa stopa oprocentowania base rate
podstawowa stopa oprocentowania base rate
stawka podstawowa base rate
preferencyjna stopa procentowa prime rate
minimalna stopa dyskontowa minimum lending rate
stopa dyskontowa discount rate
stopa dyskontowa weksli bill rate
stopa wekslowa bill rate
stopa procentowa interest rate
oprocentowanie interest rate
stałe oprocentowane fixed rate
uzyskać płynność finansową generate liquidity
uzyskiwać generate
tworzyć generate
generować generate
kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu adjustable rate mortgage
kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu fixed rate mortgage
zmienna stopa procentowa floating rate
zmienne oprocentowanie floating rate
zmienna stopa procentowa variable rate
zmienne oprocentowanie variable rate
kredyt o zmiennym oprocentowaniu floating rate loan
klient instytucjonalny corporate customer
kurs wymiany exchange rate
sztywny kurs wymiany fixed exchange rate
stały kurs wymiany fixed exchange rate
płynny kurs walutowy floating exchange rate
kurs walutowy exchange rate
kurs wymany [waluty X] na [walutę Y] exchange rate for [currency X] to [currency Y]
stopy procentowe od pożyczek bankowych bank lending rates
podwyżska stopy bankowej bank rate rise
oprocentowanie pożyczonego kapitału borrowing rate
kurs rate
stawka rate
stopa rate

Ze słowem "oprocentowanie":

oprocentowanie interest
oprocentowanie składane compound interest
oprocentowanie proste simple interest

Ze słowem "kredytu":

otwarcie kredytu credit opening
  Langol.pl