langol.pl » Biznes » Podatki » niższa stawka podatkowa

Niższa stawka podatkowa po angielsku

niższa stawka podatkowa: lower rate of taxes Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "rate":

podatek od dochodu firmy netto corporate income tax
stawka rate
stopa rate
stawka podatku CIT rate for corporate income tax
ryczałt podatkowy flat rate allowance
wyższa stawka podatkowa higher rate of taxes
stawka podstawowa basic rate
progresywne stawki podatku progressive tax rates
obłożony stawką zerową VAT zero-rated
stawka jednolita flat rate
stawka stała flat rate

Ze słowem "taxes":

podatki pośrednie indirect taxes
uchylać się od płacenia podatków evade taxes
zwolnić [kogoś] z płacenia podatków exempt [sb] from paying taxes

Ze słowem "podatkowa":

zwolniony z opodatkowania tax-exempt
nieopodatkowany tax-exempt
podlegający opodatkowaniu dutiable
podlegający opodatkowaniu taxable
podlegający opodatkowaniu chargeable
dochód podlegający opodatkowaniu taxable income
przed opodatkowaniem pre-tax
zysk przed opodatkowaniem pre-tax profit
zysk po opodatkowaniu after-tax profit
po opodatkowaniu after-tax
ustawa podatkowa tax bill
zwolniony od opodatkowania tax-free
nie podlegający opodatkowaniu non-taxable
podwójne opodatkowanie double taxation
baza podatkowa tax base
baza opodatkowania tax base
obliczyć podstawę opodatkowania work out a tax base
zachęta podatkowa tax incentive
ulga podatkowa tax credit
deklaracja podatkowa tax return
obniżka podatkowa tax rebate
ulga podatkowa w wysokości do [x] procent tax rebate of up to [x] percent
ulga podatkowa na dokształcenie training relief
ulga podatkowa ze względu na hipotekę mortgage relief
ordynacja podatkowa tax code
osłona podatkowa tax shelter
tarcza podatkowa tax shelter
opodatkowanie bezpośrednie direct taxation
opodatkowanie pośrednie indirect taxation
podlegający opodatkowaniu VAT liable to VAT
opodatkowanie według zdolności płatniczej ability-to-pay taxation
opodatkowanie od świadczeń benefit taxation
niewykorzystana ulga podatkowa unused tax credit
deklaracja podatkowa tax declaration
deklaracja podatkowa tax return
  Langol.pl