langol.pl » Biznes » Handel » niskie zainteresowanie [czymś]

Niskie zainteresowanie [czymś] po angielsku

niskie zainteresowanie [czymś]: low take-up of [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "low":

odpływ outflow
odpływ kapitału outflow of capital
odpływ waluty currency outflow
uwzględnić allow
przyznać allow
udzielić allow
oferent z najniższą ceną lowest bidder
następny follow-up
powtórny follow-up
powtórny list follow-up letter
postępować zgodnie z [sugestią] follow up [a suggestion]
niespodziewana wysoka sprzedaż blowout
bonifikata allowance
ulga allowance
niska jakość low quality
obniżka cen lowering of prices
obniżać ceny lower prices

Ze słowem "take-up":

zainteresowanie [czymś] the take-up of [sth]
wysokie zainteresowanie [czymś] high take-up of [sth]

Ze słowem "niskie":

niskiej jakości sub-standard
niskiej jakości second-rate
  Langol.pl