langol.pl » Biznes » Handel » niska jakość

Niska jakość po angielsku

niska jakość: low quality Szukaj w Google
a także:
- poor quality

Inne:

Ze słowem "low":

odpływ outflow
odpływ kapitału outflow of capital
odpływ waluty currency outflow
uwzględnić allow
przyznać allow
udzielić allow
oferent z najniższą ceną lowest bidder
następny follow-up
powtórny follow-up
powtórny list follow-up letter
postępować zgodnie z [sugestią] follow up [a suggestion]
niskie zainteresowanie [czymś] low take-up of [sth]
niespodziewana wysoka sprzedaż blowout
bonifikata allowance
ulga allowance
obniżka cen lowering of prices
obniżać ceny lower prices

Ze słowem "quality":

świadectwo jakości quality assurance certificate
jakość quality
gorszej jakości inferior quality
wada jakościowa quality defect
normy jakościowe quality standards
najwyższa jakość top quality
  Langol.pl