langol.pl » Ogólne » Ogólne » niniejszym informujemy

Niniejszym informujemy po angielsku

niniejszym informujemy: this is to inform you Szukaj w Google

Inne:

niniejszym informujemy Państwa, że [coś] this is to inform you that [sth]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
z przykrością informujemy we are sorry to inform you

Ze słowem "this":

maczałeś w tym palce? is this your handiwork?
to twoja robota? (pejoratywnie) is this your handiwork?
to na pewno nie jest tak! this is definitely not the case!
jak w niniejszym przypadku as in this case
niniejszym listem potwierdzamy [coś] this letter shall confirm [sth]

Ze słowem "inform":

ujawnić prywatne informacje divulge personal information
wygrzebać [jakąś informację] ferret out [some information]
porównać ze sobą informacje collate information
uzyskać informację na [jakiś temat] elicit information on [some subject]
na podstawie dostępnych informacji on the basis of the information available
nieścisłość informacji inaccuracy of information

Ze słowem "you":

czekać na okazję bide your time
nie bądź taki skromny don't sell yourself short
rozumiem twój punkt widzenia I take your point
musisz pamiętać, że [coś] you should bear in mind that [sth]
musisz być wyczulony na [coś] you must be alert to [sth]
ustal sobie harmonogram set yourself a timetable
wedle życzenia as the whim takes you
może Cię zainteresuje [coś] you might be interested in [sth]
  Langol.pl