langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » niezależnie od powyższego, [coś]

Niezależnie od powyższego, [coś] po angielsku

niezależnie od powyższego, [coś]: apart from the above [sth] Szukaj w Google

Inne:

niezależnie od powyższego apart from the above

Ze słowem "from":

wchodzi w życie z dniem [x] with effect from [x]
uniemożliwić [komuś] [coś] preclude [sb] from [sth]
będzie nam miło otrzymać od Państwa informacje o [czymś] we would be pleased to hear from you concerning [sth]
do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od [kogoś] so far I have received no reply from [sb]
z punktu widzenia rachunkowości from accounting point of view
z księgowego punktu widzenia from accounting point of view
być z [kądś] be from [some place]

Ze słowem "above":

wyżej wymieniony above-mentioned
w świetle powyższego, [coś] in view of the above [sth]
w uzupełnieniu do powyższego, [coś] in addition to the above [sth]
  Langol.pl