langol.pl » Biznes » Zarządzanie » niewykorzystany talent

Niewykorzystany talent po angielsku

niewykorzystany talent: untapped talent Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "untapped":

niewykorzystany untapped
niewykorzystane aktywa untapped assets
niewykorzystane zasoby untapped resources
niewykorzystane rynki untapped markets
niewykorzystany potencjał untapped potential
  Langol.pl