langol.pl » Biznes » Zarządzanie » niewykorzystane zasoby

Niewykorzystane zasoby po angielsku

niewykorzystane zasoby: untapped resources Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "untapped":

niewykorzystany untapped
niewykorzystane aktywa untapped assets
niewykorzystane rynki untapped markets
niewykorzystany talent untapped talent
niewykorzystany potencjał untapped potential

Ze słowem "resources":

rozmieszczenie [zasobów] deployment of [resources]
  Langol.pl