langol.pl » Biznes » Zarządzanie » niewykorzystane rynki

Niewykorzystane rynki po angielsku

niewykorzystane rynki: untapped markets Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "untapped":

niewykorzystany untapped
niewykorzystane aktywa untapped assets
niewykorzystane zasoby untapped resources
niewykorzystany talent untapped talent
niewykorzystany potencjał untapped potential
  Langol.pl