langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » niewdzięczna praca

Niewdzięczna praca po angielsku

niewdzięczna praca: menial labor Szukaj w Google

"menial labor" to także:

- niewolnicza praca

Inne:

Ze słowem "labor":

związek zawodowy labor union
związkowiec labor unionist
spór pracowniczy labor dispute
koszty pośrednie pracy indirect labor
umowa o pracę labor contract
koszty pracy labor costs
koszty robocizny labor costs
sąd pracy labor court
spory pracownicze labor disputes
niewykwalifikowana siła robocza unskilled labor
robocizna bezpośrednia direct labor
wykwalifikowana siła robocza skilled labor
siła robocza labor force
rynek pracy labor market
mobilność pracy labor mobility
mobilność siły roboczej labor mobility
ponowne szkolenie pracowników labor retraining
podaż siły roboczej labor supply
fluktuacja siły roboczej labor turnover

Ze słowem "praca":

praca employment
praca ręczna manual labour
praca na budowie job at a building site
praca w domu work at home
praca zmianowa shift work
praca w niepełnym wymiarze godzin part-time job
stała praca permanent job
praca na zlecenie freelance
praca dorywcza irregular work
praca job
praca biurowa clerical work
praca dodatkowa secondary job
praca wykwalifikowana skilled work
stała praca steady job
praca biurowa office work
praca w godzinach nadliczbowych overtime work
praca na określony czas gig
  Langol.pl