langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » nieszczęśliwy wypadek

Nieszczęśliwy wypadek po angielsku

nieszczęśliwy wypadek: mishap Szukaj w Google

"mishap" to także:

- nieszczęście

Inne:

Ze słowem "wypadek":

wypadek był zdarzeniem losowym accident happened by chance
wypadek losowy Act of God
poważny wypadek serious accident
ubezpieczenie na wypadek choroby medical insurance
ubezpieczenie na wypadek choroby private health insurance
ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa disability insurance
  Langol.pl