langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » niespodziewany zysk

Niespodziewany zysk po angielsku

niespodziewany zysk: not expected profit Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "not":

chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że [coś] we would like to note that [sth]
nie mieć wystarczającej ilości pieniędzy not have enough money
banknoty notes

Ze słowem "profit":

nierozliczone zyski retained profits
zamrozić zyski lock up profits
zyski do podziału distributable profits
zyskownie profitably
z zyskiem profitably
zysk z pierwszego półrocza first-half profit
jak duży jest zysk how much is profit
długoterminowe zyski long term profits
stopa zysku profit margin
rentowność sprzedaży netto net profit margin
NPM net profit margin

Ze słowem "zysk":

zysk kapitałowy capital gain
zyski proceeds
zysk return
dający prawo do dodatkowego udziału w zyskach participating
wysoki zysk large gain
osiągnąć duże i szybkie zyski [robiąc coś] make a killing by [doing sth]
pieniądze uzyskane ze sprzedaży money received from sales
zysk operacyjny earnings before deducting interest and taxes
  Langol.pl